Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPIR)
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie zeznań rocznych,
 • obsługa plików JPK
 • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych
Zakres obsługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o jego potrzeby oraz naszą ofertę

Obsługa kadrowo - płacowa

 • sporządzanie: list płac, kartotek pracowniczych, deklaracji ZUS, deklaracji podatku od osób fizycznych PIT-4R i PIT-11
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy, dokumentów zasiłkowych, itp.
 • sporządzanie umów zleceń, o dzieło
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

Pozostałe usługi

 • sporządzanie deklaracji z tytułu opłat środowiskowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 
 

Uproszczona księgowość

(Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt ewidencjonowany): Uproszczona księgowość jest  przeznaczone są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz niektórych spółek (jawne, cywilne, partnerskie), których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Zalety uproszczonej księgowości:

 • mniej formalności
 • niższe koszty prowadzenia działalności
 • niższe koszty obsługi księgowej

Niezależnie od tego, czy rozliczasz się miesięcznie czy kwartalnie, przed 20-tym dniem każdego miesiąca otrzymujesz od nas szczegółowe raporty z bieżącym stanem Twoich Ksiąg, wysokością podatków i składek ZUS.

Pełna Księgowość

Tego typu rozliczenia przeznaczone są dla:

 • spółki kapitałowe
 • osoby fizyczne*
 • spółki cywilne osób fizycznych*
 • spółki jawne osób fizycznych*
 • fundacje i stowarzyszenia
 • spółki partnerskie*

*których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

Pełna księgowość gwarantuje wiedzę w zakresie:

 • ewidencji przychodów i kosztów,
 • ewidencji majątku i źródeł jego finansowania,
 • inwentaryzacji majątku i zobowiązań,
 • sprawozdań finansowych,

Zakres obsługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o jego potrzeby oraz naszą ofertę