do 10-go

Termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników

do 15-go

Termin zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc przez osoby prawne oraz przez osoby fizyczne, które zatrudniają pracowników

do 20-go

Termin zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych za poprzedni okres (miesiąc/kwartał), takich jak PIT-4R, PIT-8AR, PIT-5, PIT-5L, CIT-2

do 25-go

Termin zapłaty podatku VAT-7, VAT-7K za poprzedni okres (miesiąc/kwartał)

Informacja Podatkowa

801-055-055 

22 330-03-30

Urząd Skarbowy Rybnik

32 42 35 800

Informacja ZUS

801-400-987

22 560-16-00

Powiatowy Urząd Pracy         Rybnik

32 422 60 95

Informacja PFRON

22 50-55-500

Państwowa Inspekcja Pracy

22 391-82-15