Dodatkowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie walki z praniem brudnych pieniędzy

  • Post author:
  • Post category:Blog

Od 31 lipca 2021 na wszystkie Biura Rachunkowe nałożono nowe obowiązki związane z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie: AML). Począwszy od tej daty będziemy mieli obowiązek oceniać czy Państwa transakcje mogą mieć związek z praniem brudnych pieniędzy. Ponadto będziemy musieli weryfikować czy działacie Państwo transparentnie i nie dokonujecie transakcji mogących mieć znamiona kryminalnych, lub czy nie zawieracie umów w nietypowych okolicznościach.

Poza obowiązkami w zakresie szacowania i oceny ryzyka, w niektórych sytuacjach będziemy zobligowani do raportowania określonych informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (w skrócie: GIIF). Przykładami transakcji podejrzanych mogą być: posiadanie kont płatniczych w tzw. rajach podatkowych, realizowanie płatności gotówką na znaczne kwoty, transakcje realizowane przez wielu pośredników. Katalog takich podejrzanych transakcji jest oczywiście otwarty.

Co pewien czas będziemy musieli sporządzić raport dotyczący współpracy z Klientem, dlatego czasem będziemy musieli zapytać Państwa bardziej szczegółowo o dokonywane transakcje, Waszych kontrahentów, plany biznesowe czy też po prostu poprosić o okazanie dowodu osobistego.

Niewykonywanie przez nas powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem na nas sankcji administracyjnych, jak i karnych, których wysokość może sięgać nawet 5.000.000 €. O już nałożonych przez GIIF karach można przeczytać tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne

Bardzo prosimy o zrozumienie, oraz współpracę w tym zakresie.